Skolen i fokus

I den senere tid har en neppe kunnet unngå å registrere i aviser og andre medier elendighetsbeskrivelser når det gjelder skolen.