Riv gjerdene

Leiaren for Islamsk Råd Norge, Lena Larsen, hevdar at «nordmenn er hyklere hvis de ikke innrømmer at like barn leker best». Det er ei utbreidd mistyding at dei gamle norske ordtaka er uttrykk for gode levereglar og stor livsvisdom. Ofte er dei nedervde døme på vankunne og fordommar. «Like born leikar best» er eit slikt, skriv Einar Førde i denne kommentaren.