Med følelser på timeplanen

Maria Johnsen kommer rolig inn i klasserommet. Plutselig sparker hun til en av stolene. Alle kvepper til. - Du er sint! sier de andre elevene.