Eldreombudet bør styrkes

Byrådets planer om å redusere/avvikle ombudsordningene i byen, her fokusert på eldreombudet, kom som et sjokk, og må ikke skje.