Framtiden i våre hender - på ville veier

Carin Leffler uttaler:«Tekstilimportører setter et enormt press på arbeidernes lønninger når de skal handle billig.I tillegg fører tekstilproduksjonen til store miljøødeleggelser.»Sitat slutt.