Nok politisk spill!

Nå er jeg mektig lei av det politiske spillet som foregår her i landet. Vi har en mindretallsregjering, og det har opposisjonen utnyttet til alt hva det kan gi dem.