Porno - brotsverk eller kunst, BT?

Kjære sjefredaktør Einar Hålien! Det er så mykje forvirrande å lesa om pornografi i BT. Porno i BT er ikkje det same i første delen som i andre delen av avisa. Kva er det som gjer porno til brutale brotsverk på side 2, medan porno på side 47 er forvandla til kultur?