Lever godt med overvekt

Hvis du tar deg noen glass og er litt overvektig, er du antakelig lykkeligere enn de fleste. Det er konklusjonen etter en stor levekårsundersøkelse blant hordalendingene.