Lokalpolitikerne tar fatt på nytt

Gjennomtrekken i norske kommunestyrer er redusert, ikke økt. Mange lokalpolitikere vender dessuten tilbake etter noen års pause, går det frem av en rapport fra Rokkansenteret.