Flaggdag for Stord

HSD må gjerne endra Flagg-ruten, men ikkje røra ved Leirvik som trafikk-knutepunkt.