Motattac!

Hordaland Unge Høyre støtter som kjent ikke etableringen av Attac. Det er litt ironisk at en organisasjon som notorisk er imot globalisering og samarbeid, etablerer seg rundt omkring i verden.