Veterinærer, sauedrap og etikk

Distriktsveterinær i Luster, Olav Hermansen, kommenterer i BT 3.4. min kronikk om ulv, propaganda og nasjonalmyte. Han konstaterer at «tapet av sau på beite er for stort». Han skriver videre at det samme tapet rundt 1980 var under 4 prosent og i 1999 på vel 6 prosent. De store rovdyrene gis skylden for økningen. Samtidig skriver Hermansen følgende: «På mange måter er det norske sauehaldet, slik eg ser det, optimalt.» Optimalt? For hvem? For de drøyt 130.000 sauer som «tapes» årlig?