Nye sosialhjelpssatser rammer fattige barn

Norsk Folkehjelp Bergen vil protestere mot de nye veiledende retningslinjene for sosialhjelp, presentert i rundskriv I-13/2001 fra Sosial- og helsedepartementet 13. februar. Retningslinjene er ment å jevne ut de store forskjellene i sosialhjelpssatser kommunene imellom.