Vil ta innersvingen på laksevirus

Det kan bli både laksefiske og aurefiske i Lærdalselvi alt frå sommaren dersom alle brikker fell på plass.