Norsk landbruk kan bli slått ut

Eit utbrot av munn- og klauvsjuke i Norge vil vere nærast uråd å slå tilbake. - Drifta på norske gardar er så open at store område kan bli slått ut på kort tid, seier distriktsveterinær Gisle Tomasgard i Førde.