Religion og rasjonalitet

Slik verda nå ser ut, er det lett å finne grunnlag for å sjå på religion som noko vi helst burde avskaffa. Ved inngangen til vår viktigaste kristne høgtid kan vi ta innover oss at religionen i dag er den alvorlegaste undertrykkjande og konfliktskapande krafta menneskeætta slit med. Men er det så enkelt?