Slutt med gnålet mot bybane!

At bybane er eneste løsning på fremtidens trafikkbehov burde være innlysende, og Olav Kobbeltveits «Innblikk» i BT 28.03. gjør dette skikkelig forståelig og klart.