Ekserserhuset på Engen

Bergens Militærforening, stiftet 1829, tar på det sterkeste avstand fra vedtaket i bystyret om å rive og flytte Ekserserhuset på Engen.