Ap vil ha ny kategori asylsøkere

Arbeiderpartiet har nylig presentert sitt alternative budsjettforslag for 2003. Et av Aps forslag er særdeles lite gjennomtenkt: å gi 45 mill. kr til norskopplæring av asylsøkere «med stor sannsynlighet for å få oppholdstillatelse».