Før Bagdad sender listen

Enten har FN gjort knefall for amerikansk makt og amerikanske interesser, eller USA tvunget FN til å ta alvorlig ordene om Irak som et problem. Til helgen må i alle fall Bagdad sende listen over våpnene det sier det ikke har, skriver journalist Georg Øvsthus.