Skammens vedtak

Edith og Harald Engevik må skilles etter 65 års ekteskap, ikke grunnet skilsmisse, men fordi Edith ikke får sykehjemsplass.