Latskapens og dumskapens pris!

Kjell Magne Bondevik og Valgerd Svarstad Haugland ser med uro på Kristeleg Folkeparti sin tilbakegang ved fylkestings- og kommunevalet, men like blinde insisterar dei på å forsetje i koalisjon med Erna Solberg og Høgre.