Småbedriftsproblemer

Diskusjonen har så vidt jeg har sett gått mellom dem som ikke har kjent problemet på kroppen. Det vil være en stor fordel om småbedriftslederne nå tar bladet fra munnen.