Hjemmehjelptjenesten

«Hjemmehjelp og organisering» heter et innlegg i Bergens Tidende 15.10. Jeg vil supplere med mine egne, bitre erfaringer det siste året. Jeg brakk lårbenet i fjor høst, og etter operasjon på Haukeland ble jeg overført til B-sykehuset hvor jeg satt på en stol i fire uker, og kom hjem og måtte ha hjelp til frokost.