Internasjonal forståelse - nei takk!

Regjeringen Bondeviks forslag om å kutte støtten til den internasjonale skolen vi er elever ved kom som et sjokk på både oss studenter og vår lærerstab.