Vik taper turistar

Medan Flåm nesten kokar over av turistar, blir turiststraumen gjennom Vik svakare. ý Berre vent til vi får tunnel, seier ordføraren.