Staff held fram, saka utsett

Sorenskrivar Steinar Velle i Sogndal har bestemt at Beheim Karlsen-rettssaka skal utsetjast til 21. mai. Dermed fekk advokat Tor Erling Staff det slik han ville.