U-hjelp der eller her

Eg har sett variantar av norsk u-hjelp nokså nært ein del gonger. Dessverre kan eg ikkje alltid unngå å legga merke til det eg ser.