Fylkestinget krev Hardangerbru

Mot 9 røyster vedtok Hordaland fylkesting i føremiddag å be om ei sak om Hardangerbrua til tinget i juni.