«Sier nei til sykehusreform»

BTs oppslag 9. mars «Sier nei til sykehusreform» redegjør for motstand mot sykehusreformen som er bebudet i nær fremtid. I oppslaget blir de politiske partienes holdning til reformen belyst, det blir også lagt vekt på at «en rekke mektige fagforbund» tar avstand fra reformen.