Ap utan truverde

Etter at skatte- og avgiftstrykket gjennom mange år har nådd nye høgder, proklamerer finansminister Schjøtt-Pedersen til det norske folk at skatte- og avgiftstrykket ikkje skal aukast ytterlegare i statsbudsjettet for år 2002.