Hardangerbroen er bygget

BT har i flere store oppslag den siste tid skrevet om Hardangerbroen. Vesentlige forhold som er til ugunst for broen er imidlertid utelatt.