Avgiftsreduksjonens pris

En kraftig økning i andelen ungdomsrøykere vil være prisen vi betaler dersom tobakksavgiftene senkes for å bringe utsalgsprisen på tobakk ned til svensk nivå.