Krig og språk

I enhver konflikt, krigføring og okkupasjon, har språket sin sentrale plass. Det brukes rundt forhandlingsbordet, i massemedienes skildringer og blant mer eller mindre engasjerte debattanter.