Pasientar utan tilbod

På Askøy blir landets einaste spesialavdeling for Huntingtons-pasientar lagt ned. Lagnaden til pasientane er uviss.