Illusorisk straffeutmåling

I en tid da vi rystes av skyting på åpen gate, organisert kriminalitet, drap og grov vold, fortsetter en praksis med parodiske dommer og soningspraksis.