Heisfolk hekta på Tysnes

Per Terje Tveit (40) er tilbake i skulestova på Tveit, men no som ingeniør og dagleg leiar for Heis-Tek AS.