Vil aksjonere mot vindkraft

Motstandarane av vindmølleparken på Stadlandet vil vurdere aksjonar. Det skjer etter at NVE opprettheld vedtaket om å gje konsesjon for det sterkt omstridde kraftverket.