Ja, til afrikansk biff!

Jan Hausken skriv i eit innlegg i BT 10. november at han er skeptisk til Unge Venstre sitt framlegg om å importere meir varer frå Afrika, fordi store delar av kontinentet er underutvikla. Eg meiner at vi nettopp av den grunn må auke importen.