Åpnere barnevern - ansvarlige politikere

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) vil ha åpnere barnevern og ansvarlige politikere.