Al Qaida - i Høyanger og Årdal?

Stundom veit vi ikkje om vi skal le eller gråta. Hydrotoppane fryktar terror når dei i nær framtid skal vitja Høyanger og Årdal. Så står det å lesa i BT 10. november.