2 1/2 år for voldtekt og vold

En 35 år gammel firebarnsfar ble i Bergen tingrett dømt til to år og seks måneders fengsel for voldtekt av en 18 år gammel jente og legemsbeskadigelse mot en 29-åring.