Palestinadebatten «vunnet»!

Heftig debattant Høsteland (Innlegg 12.11.02) har nådd sine mål. Han vinner.