Nytt veljarmakta!

Regjeringa ser ut til å meine at norsk landbruk er ei unødvendig plage for landet. Gjennom det avslutta landbruksoppgjeret held sveltefôringa av næringa fram.