Høyres merkverdige mistillit

Høyre har «truet» med mistillit til byrådet pga. innstramningene i skolen. Nå skal man ikke ta den trusselen særlig på alvor, for Høyres maktvegring i Bergen er etter hvert blitt viden kjent.