Fødselsomsorg i krise

Det var med stor bekymring vi mottok meldingen om at lavrisikoavdelingen Storken ved Kvinneklinikken står i fare for å bli nedlagt.