Slutt å skrive - løft kulturen!

Debattant Ludv. Jerdal hevdar dette i ein kommentar 9. mai til innlegget mitt i BA og BT 2. mai. Eg prøver i dette innlegget å vri den offentlege debatten over til politiske saker, heller enn at det bare handlar om personar i form av skandalar eller «persondyrking».