Valg uten ideologi

Jeg savnet ideologiene, hvor ble det av den ideologiske diskusjonen under valgkampen? De ideologiske teorier som tradisjonelt var de bakenforliggende forklaringene på hvorfor vi mente ditt og datt om enkeltsakene.