Nei til fritt skolevalg!

AUF kan dessverre ikke slutte seg til kreftene som samles til kamp for fritt skolevalg! Det er et overordnet mål for AUF at alle skal få den videregående utdannelsen de selv ønsker.