Uetterrettelig Gule

Human-Etisk Forbund, ved generalsekretær Lars Gule, forsvarer i Bergens Tidende 7. august forbundets standpunkt om ikke å ville støtte homofile som nektes ansettelse i statskirken.